En-ROADS brukerveiledning

En-ROADS basis-scenario🔗

En-ROADS basis-scenariet representerer tilstanden i verden hvis samfunnsmessige og teknologiske forandringer får fortsette i samme tempo som nå, uten ny politikk eller tiltak. Basis-scenariet er utført slik at det representerer et fornuftig startpunkt for uttesting av diverse forandringer i politikk og antagelser, for å se påvirkning på det globale klima. Scenariet er ikke en prognose for hva som sannsynligvis vil skje.

Hva er inkludert i En-ROADS basis-scenario?🔗

En-ROADS representerer ikke eksplisitt lokale-, nasjonale-, internationale- og firma-policies, men beregner isteden de totale effektene av tilstandene som dannes. Basis-scenariet inkluderer en omtrentlig, aggregert implementering av nåværende global teknologi, politikk og investerings-tilstander. Klima-politikk som eksisterer i verden idag, slik som USAs Inflation Reduction Act og Kinas "1+N" rammeverk ønsker mer fornybart, fortsetter å subsidiere olje og gass, og gir insentiver til energi-effektivisering og elektrifisering. Basis-scenariet antar at disse forholdene vil fortsette, men vil ikke styrkes eller svekkes.

For å lære mer om utslipps-driverne i basis-scenario, se på Kaya graphs.

Hva er ikke inkludert i EN-ROADS basis-scenario?🔗

En-ROADS basis-scenariet er ikke ment å fange opp mål for politikken. Scenariet inkluderer ikke nasjonale- eller firma-lovnader for nullutslipp, som et eksempel. Det inkluderer ikke forskjellige lands Nationally Determined Contributions (NDCs) fra Paris-avtalen eller langsiktig fortsettelse av andre nasjonale tiltak. Dette er en viktig forskjell fra basis i andre modeller eller "angitte politikk"-scenarier.

Vi har ønsket å konstruere En-ROADS basis-scenarie på denne måten fordi "lovnader" eller "annonserte" tiltak kan bli forandret eller aldri implementert. Regjeringer byttes og prioriteringer forandres. Som et resultat av dette så kan du selv bruke En-ROADS for å sammenligne de globale midlere effektene av NDCs i ditt scenario og basis-scenariet hvor disse tiltakene ikke er innført. Se mer informasjon her: Does the En-ROADS Baseline Scenario include countries' future policies or NDCs under the Paris Agreement?

Hva om jeg ikke er enig med noen av antagelsene i En-ROADS basis-scenario?🔗

Vi valgte ut et sett av antagelser til å være grunnlaget i En-ROADS basis-scenario, men vi oppfordrer nysgjerrige brukere til å variere antagelser i En-ROADS under menyen Simulering> Antagelser. Her kan du forandre faktorer knyttet til klima, økonomi, bruk av landområder, og energi-systemet for å utforske hvor sensitiv modellen er til disse forandringene, eller sette opp et annet scenario for uttesting av tiltak, for å engasjere tilhørere.

Vanlige spørsmål🔗

Vennligst besøk support.climateinteractive.org for andre spørsmål og brukerstøtte.

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.