En-ROADS brukerveiledning

Ny nullkarbon🔗

Oppdag en helt ny og billig strømkilde som ikke avgir klimagasser. Noen spekulerer i at et slikt gjennombrudd kan være kjernefysisk fusjon eller thorium thorium: Et kjemisk grunnstoff som kan brukes som brensel for kjernefysisk fisjon, lik uran. Thorium fisjon er en eksperimentell teknologi som ennå ikke har blitt brukt i en storskala atomreaktor. Bruken i stor skala kan modelleres i En-ROADS ved å bruke skyveknappen Ny null-karbon.-basert kjernefysisk fisjon. Bestem når gjennombruddet oppstår, den opprinnelige kostnaden i forhold til kull, og hvor lenge forsinkelsene i kommersialisering og oppskalering vil være.

Merk at dette ikke inkluderer ny teknologi innen fjerning av CO2, transport, elektrifisering eller energieffektivitet.

Eksempler🔗

Viktige meldinger🔗

  • Det potensielle bidraget til en ny energiforsyningsteknologi er sterkt hemmet av den lange tiden det tar nye teknologier å skalere opp. Selv under optimale forhold vil det ta flere tiår å fortrenge fossilt brensel, og faktisk redusere klimagassutslippene.

  • En ny energiforsyning med nullkarbon vil konkurrere med andre energikilder med lavt karbon, og redusere noe av effekten.

Nøkkeldynamikk🔗

  • Påvirkning. Se det oransje området av Ny null-karbon gå opp når et gjennombrudd i en ny null-karbon energiforsyning skjer i diagrammet "Globale kilder til primær energi". Legg merke til at temperaturen synker bare beskjedent.

  • Forsinkelser. Det tar lang tid før den nye teknologien vokser og blir en stor del av den globale energimiksen. Det er en lang forsinkelse mellom oppdagelsen av nullkarbon-energiteknologien og dens dominans i markedet – 20 år å kommersialisere, flere år å planlegge og bygge, og deretter vokse bare når eksisterende kull- og naturgassanlegg (som har en levetid på 30 år) blir avviklet. Se hvor lite kull (brunt område) og naturgass (mørkeblått område) går ned før 2040. På grunn av dette holdes svært lite karbon under jorden i denne kritiske perioden.

  • Pris-etterspørsel tilbakemelding. Grunnen til at den nye nullkarbonteknologien vokser raskt, er at den er billigere enn alle andre energiforsyninger, så overfloden av billig energi øker etterspørselen til et høyere nivå enn den ellers ville vært. Se dette i diagrammet "Endelig energiforbruk". Les mer.

  • Konkurranse med fornybar energi og kjernekraft. Den nye nullkarbonenergien konkurrerer med alle tilgjengelige energikilder, så legg også merke til hva som skjer med fornybar energi (grønn) og kjernekraft (lyseblå) - de reduseres. Dette er «Fortrengt etterspørsel»-dynamikken.

Potensielle fordeler med et gjennombrudd i ny nullkarbon🔗

  • Et gjennombrudd i en ny energikilde vil skape arbeidsplasser langs leverandørkjeden fra forskning og utvikling til bygging til drift.
  • Forskningsutvikling i ny teknologi kan være nyttig for andre anvendelser.

Likhets-betraktninger🔗

  • Det er ukjente konsekvenser og risiko knyttet til nye energikilder, og ofte kan disse teknologiene ende opp med å bli lokalisert i sårbare samfunn.

Videoer🔗

Ny nullkarbon

Skyveknapp-innstillinger🔗

status quo gjennombrudd stort gjennombrudd
Gjennombruddsår ingen gjennombrudd nåværende år nåværende år
Tid til å kommersialisere 20 år 20 år
Startkostnad i forhold til kull 2 1

Skyveknapp for "initiell kost relatert til kull" justerer kostnaden for en ny null-karbon energi-kilde i forhold til kostnaden for kull. Hvis den nye null-karbon energien er mindre enn kostnad for kull så vil etterspørsel øke betraktelig, dette fordi kostnaden er konkurransedyktig med andre energi-kilder. En verdi på "2" betyr at den initielle kostnaden for elektrisitet fra null-karbon energi-kilden i gjennombruddsåret er dobbelt av den marginale kostnaden for elektrisitet fra kull i 2020.

Modellstruktur🔗

Veien til utplassering vil ta litt tid etter suksessen til teknologien i laboratoriet: kommersialisering (satt til 20 år), utvikling, det vil si planlegging, finansiering og løyver (5 år) og bygging (5 år). Da må den nye energikilden konkurrere med andre energikilder.

Vennligst besøk support.climateinteractive.org for andre spørsmål og brukerstøtte.

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.