En-ROADS brukerveiledning

Om En-ROADS🔗

En-ROADS er en kraftig simuleringsmodell som brukes for å utforske hvordan man kan håndtere globale energi- og klimautfordringer gjennom store politiske, teknologiske og samfunnsmessige endringer. Med En-ROADS kan du lage scenarier som fokuserer på hvordan endringer i skatter, subsidier, økonomisk vekst, energieffektivitet, teknologisk innovasjon, karbonprising, drivstoffblanding og andre faktorer vil endre globale karbonutslipp og temperatur.

En-ROADS er designet for å brukes interaktivt med grupper der simulatoren kan være grunnlaget for omfattende vitenskapelig samtaler rundt adressering av klimaendringer. Dette gjør den ideell for beslutningstakere i regjering, næringsliv og sivilt samfunn; eller for alle som er nysgjerrige på valgene i vår verden. Climate Interactive tilbyr omfattende materiale for å støtte mennesker i ledende aktiviteter med En-ROADS som spenner fra policy workshops til rollespill.

I forhold til mange globale energi- og klimasystemmodeller returnerer En-ROADS resultater på noen få sekunder, er gjennomsiktig i sin matematiske logikk, og lar deg interaktivt teste hundrevis av faktorer. En-ROADS kompletterer de andre, mer disaggregaterte modellene som tar for seg lignende spørsmål, for eksempel de fra Integrated Assessment Modeling Consortium. Disse større disaggregerte modellene brukes til sammenligning og kalibrering av resultater i En-ROADS.

En-ROADS står for "Energy-Rapid Overview and Decision-Support,” selv om systemet har utviklet seg til å omfatte mer enn bare energi-sektoren.Ledet av teamet ved Climate Interactive har En-ROADS hatt nytte av et nært samarbeid mellom Climate Interactive, Tom Fiddaman fra Ventana Systems, professor John Sterman fra MIT Sloan og professor Juliette Rooney-Varga fra UMass Lowells Climate Change Initiative. En-ROADS er en forlengelse av den prisbelønte simulatoren C-ROADS, som tusenvis har brukt til å vurdere nasjonale og regionale klimagassutslipps-reduksjonsløfter og lede klimaforhandlings-øvelser. Begge verktøyene ble utviklet ved hjelp av systemdynamikkmodellerings-tilnærmingen og trekker på MIT PhD-avhandlinger av Dr. John Sterman og Dr. Tom Fiddaman.

Modellen i En-ROADS legger vekt på de systemomfattende interaksjonene mellom policyer. Bak simulatoren ligger en omfattende studie av den nyeste forskningslitteraturen om faktorer som forsinkelsestider, fremdriftsforhold, prisfølsomhet, historisk vekst av energikilder og energieffektivitetspotensial. Dette gjør det mulig for En-ROADS å avdekke de dynamiske interaksjonene mellom ulike innstillinger, for eksempel hvordan energieffektivisering påvirker fornybar energi, og hvilke tilbakemeldingssløyfer som er viktigst.

For de som er kjent med C-ROADS, er skillet mellom de to at C-ROADS fokuserer på hvordan endringer i nasjonale og regionale utslipp kan innvirke på globale karbonutslipp og klimapåvirkning, mens En-ROADS fokuserer på hvordan globale endringer i energi, bruk av landområder, økonomi og offentlig politikk kan innvirke på globale karbonutslipp og klimapåvirkning.

Vennligst besøk support.climateinteractive.org for andre spørsmål og brukerstøtte.

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.