En-ROADS brukerveiledning

Karbonprising og energistandarder🔗

Sett en global karbonpris som gjør energikilder dyrere avhengig av hvor mye karbondioksid de slipper ut, eller vedta en ren strømstandard eller utslippsytelsesstandard. Energiprodusenter overfører ofte ekstra kostnader til sine kunder, så policyen må utformes for å minimere virkningene på de fattigste.

Merk at karbonpris-skyveknappen i En-ROADS bare påvirker CO2-utslippene fra energi.

Eksempler🔗

 • Land og regioner som implementerer CO2-avgifter.
 • Grasrotkampanjer som genererer offentlig støtte til karbonprising.
 • Rene elektrisitetsstandarder, likt med fornybare porteføljestandarder i bruk i flere amerikanske stater eller fornybarforpliktelsen i Storbritannia.
 • Utslippsytelsesstandarder som setter grenser for mengden karbondioksid per enhet energi som kraftverk kan avgi.
 • Kvotehandelses-programmer der myndigheter setter en utslippsgrense og utsteder et begrenset antall utslippskvoter som kan omsettes av kommuner og foretak.

Viktige meldinger🔗

 • Prising av karbon er en strategi for høy påvirkning, da det både reduserer karbonintensiteten i energiforsyningen og reduserer den totale energietterspørselen.

 • Rene elektrisitetsstandarder påvirker bare en del av energisystemet, og derfor avhenger deres innflytelse av å bli brukt i forbindelse med elektrifisering av transport og bygninger og industri.

Nøkkeldynamikk🔗

 • Innvirkning. Når karbonprisen økes, legg merke til at kull (i brunt) reduserer mest i diagrammet "Globale kilder til primærenergi". Det er den mest karbonintensive energikilden, noe som gjør den mest følsom for en karbonpris. Naturgass (i mørkeblå) avtar også, men mer beskjedent. Oljen (i rødt) minker bare litt, selv om den er mer karbonintensiv enn gass, den kan ikke lett erstattes av andre energikilder (f.eks. en dieselbil kan ikke drives med vindkraft). Bioenergi (i rosa) øker fordi relativ kost gjør den mer attraktiv, hvis du ikke ønsker å anvende karbonpris på bioenergi netto-utslipp ved å slå på knapp for "Karbonpris anvendes på bioenergi-utslipp" i avansert vindu. Fornybar energi (i grønt) øker etter hvert som den relative kostnaden for vind og sol gjør dem mer attraktive.

 • Tilbakemeldinger om pris-etterspørsel. Akkurat som å beskatte kull, øker en betydelig karbonpris energikostnadene, noe som reduserer energietterspørselen. Se dette i diagrammet "Endelig energiforbruk", hvor en høy karbonpris i nåværende scenario (blå linje) er lavere enn i basis (svart linje). Finn ut mer.

 • Metanlekkasje. Når karbonpris implementeres kan du se den blå linjen i diagrammet for "Metan-utslipp" i det nåværende scenariet gå ned . Naturgass består hovedsakelig av metan (CH4), en kraftig drivhusgass. Metan fra gasslekkasjer til atmosfæren fra brønner, rørledninger og annen gassinfrastruktur. En karbonpris reduserer lekkasjen ved å stimulere til reparasjon av lekkasjer og fraråder bruk av gass.

Potensielle fordeler med en karbonpris🔗

 • Fornybar energi blir relativt billigere, noe som kan stimulere til jobbskaping i sektoren.
 • Reduksjon av bruk av fossilt brensel forbedrer luftkvaliteten, øker helsebesparelsene og arbeiderproduktiviteten. Se dette i diagrammet "Luftforurensning fra energi".
 • Inntekter fra karbonprising kan tildeles sosiale programmer som kan deles med alle.

Likhets-betraktninger🔗

 • Ettersom karbonavgifter når effektive nivåer, kan bedrifter prøve å overføre kostnadene til kundene, der de fattige har størst risiko for å bli rammet. Det kan utvikles retningslinjer som begrenser denne påvirkningen.
 • Arbeidstakere ansatt i fossilbrenselindustrien risikerer å miste jobben hvis bedrifter krymper arbeidsstyrken som svar på høyere produksjonskostnader, så jobbovergangsplaner bør være på plass og beskyttelse for arbeidere sikres.
 • På grunn av den politiske karakteren til produksjon av fossilt brensel, kan statlig korrupsjon og tilkarringsvirksomhet skape muligheten for at enkelte industrier unngår karbonprisen på grunn av smutthull eller unntak.

Videoer🔗

Karbonprising og energistandarder

Skyveknapp-innstillinger🔗

status quo lav middels høy veldig høy
Karbonpris per tonn CO2 $ 0 to $5 * $ 5 til $ 20 $ 20 til $ 60 $ 60 til $ 100 $ 100 til $ 250

*Kilde til $5 utgangs-karbonpris: Dolphin, G. (2022). World Carbon Pricing Database. Resources for the Future.

Karbonpris anvendes på bioenergi-utslipp

Knappen "Karbonpris anvendes på bioenergi-utslipp" i avanserte settinger for Karbonpris avgjør om CO2-utslipp fra bioenergi utelates fra karbonpriser. Mange av gjeldende tiltak utelater bioenergi fra klima-reguleringer eller behandler bioenergi som "netto null" selv om bioenergi ikke er det, så vi antar det sammen for karbonprising. Hvis knappen slås på vil karbonprising gjelde for netto bioenergi-intensitet, det samme som for andre kilder til CO2.

Karbonprising oppmuntrer til karbonfangst og lagring (CCS)

Knappen "Karbonprising oppmuntrer karbonfangst og lagring (CCS)" i avanserte definisjoner for Karbonprising avgjør om CCS mottar bidrag på grunn av karbonprising. Hvis knappen er slått av vil CCS kun bli oppmuntret av Ren elektrisitets-standard.

Ren elektrisitetsstandard

Bryteren "Bruk ren elektrisitetsstandard" i de avanserte innstillingene for karbonpris setter en policy som krever at en viss prosentandel elektrisitet kommer fra kvalifiserte kilder. Dette skaper et system av insentiver: produsenter av kvalifisert strøm får ekstra inntekter, som et tilskudd bortsett fra at pengene kommer gjennom strømpriser i stedet for offentlige utgifter. De ekstra kostnadene og inntektene påvirker elektrisitetsmarkedene og investeringene, noe som presser blandingen av resultater mot målstandardene. Verdien av insentivet avhenger av gapet mellom mål og faktisk resultat, og hvor ambisiøst målet er.

Merk av i boksene som kilder kvalifiserer som "rene" under "Kilder som kvalifiserer som ren elektrisitet". Du kan se prosentandelen disse kildene bidrar med i diagrammet "% Strømforbruk fra kvalifiserte kilder." Bruk skyveknappen "Mål % elektrisitet fra kvalifiserte kilder" for å angi den nødvendige mengden kvalifisert strøm.

Standard for utslippsytelse

Skyveknappen "Utslippsytelsesstandard" i de avanserte innstillingene for karbonpris modellerer en ytelsesstandard basert på karbonintensiteten til elektrisk produksjon (tonnevis av CO2 som slippes ut per terajoule (TJ) energi generert). Elektrisitetskilder over standarden er fratatt insentiver – jo mer et drivstoff overskrider standarden, jo færre elektriske kraftverk av den typen vil bli bygget. Energikilder har ulike karbonintensiteter, med kull som slipper ut mest karbondioksid per energienhet (ca. 90 tonn CO2 per TJ-energi), etterfulgt av olje (66 tonn CO2/TJ), og deretter naturgass (51 tonn CO2/TJ).

Casestudier🔗

Nordøst-USA: En MIT-studie fra 2016 undersøkte et scenario der Nordøst-USA implementerte et karbon kvoteprogram og fant ut at de årlige helsebesparelsene i regionen kunne være fem ganger større enn kostnadene ved endringene som trengs for å tilfredsstille politikken.1

Vanlige spørsmål🔗

Vennligst besøk support.climateinteractive.org for andre spørsmål og brukerstøtte.

Fotnoter

[1]: Thompson, T. M., Rausch, S., Saari, R. K., & Selin, N. E. (2016). Air quality co-benefits of subnational carbon policies. Journal of the Air & Waste Management Association, 66(10), 988–1002.

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.