En-ROADS brukerveiledning

En-ROADS brukerveiledning🔗

Av Janet Chikofsky, Ellie Johnston, Andrew Jones, Yasmeen Zahar, Clara Iglesias, Chris Campbell, John Sterman, Lori Siegel, Cassandra Ceballos, Travis Franck, Florian Kapmeier, Stephanie McCauley, Rebecca Niles, Caroline Reed, Juliette Rooney-Varga og Elizabeth Sawin

Sist oppdatert mai 2024

En-ROADS Climate Solutions Simulator er et raskt, kraftig verktøy for klimaløsninger-scenarier og brukes for å forstå hvordan vi kan nå våre klimamål gjennom endringer i energi, arealbruk, forbruk, landbruk og annen politikk. Simulatoren fokuserer på hvordan endringer i globalt BNP, energieffektivisering, teknologisk innovasjon og karbonpris påvirker karbonutslipp, global temperatur og andre faktorer. Den er designet for å gi en syntese av den beste tilgjengelige vitenskapen om klimaløsninger og presentere den lett tilgjengelig for grupper i politiske workshops og rollespill. Disse resultatene gjør det mulig for folk å utforske de langsiktige klimakonsekvensene av global politikk og investeringsbeslutninger.

En-ROADS utvikles av Climate Interactive, Ventana Systems, UML Climate Change Initiative og MIT Sloan.

Denne veiledningen gir bakgrunn for dynamikken i En-ROADS, tips for bruk av simulatoren, generelle beskrivelser, virkelige eksempler, skyveknapp-innstillinger og modellstrukturnotater for de forskjellige skyveknapper i En-ROADS.

I tillegg til denne brukerhåndboken finnes det:

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.