En-ROADS brukerveiledning

Avskoging og Mat🔗

**Redusere eller øke tapet av mengden av skog og gjøre forandringer til globale valgene av mat og landbruk.**Hoved-driveren for avskoging er behovet for landområder for dyrking, noe som resulterer i permanent fjerning av skog. Hvis behovet for tilleggs dyrkingsland unngås som er resultat av mindre etterspørsel etter mat fra dyr, mindre matavfall, eller bedre avlinger så kan avskoging reduseres betydelig. Skog-degradering er midlertidig tap av skog på grunn av høsting til treprodukter eller bioenergi.

Eksempler🔗

 • Regjeringens politikk for å bevare skogsareal og sette restriksjoner på næringer som soyabønner og/eller palmeolje.
 • Skifte fra dyre-baserte dietter til mer vegetarian eller vegan.
 • Forbedrede forsynings-kjeder noe som resulterer i mindre mat-avfall.
 • Økt støtte til urfolks landrettigheter.
 • Offentlig støtte og kampanjer for å oppmuntre til bevaring av land.

Viktige meldinger🔗

 • Redusere avskoging omfatter flere tiltak for reduksjon av klimaforandringer. Imidlertid overskygges utslipp på grunn av avskoging av de enorme mengdene av karbondioksid som slippes ut fra forbrenning av fossile brennstoff.

 • Beskyttelse av skog er nyttig av mange andre grunner enn klimatiltak, inkludert bevaring av biologisk mangfold og beskyttelse av urfolks landområder.

Nøkkeldynamikk🔗

 • Sterkt reduserte utslipp fra avskoging reduserer temperaturen mindre enn de fleste ville anslå. Se diagrammet "Klimagassutslipp etter gass – område" for å se rollen som arealbruk, forandring av arealbruk og skogsdrift har relativt til andre kilder til utslipp.

 • Når forbruket vokser, avfall fra mat øker og etterspørsel etter dyre-basert mat øker så vil landområder for avlinger øke, noe som fører til mer avskoging.

 • Drivere til skog-degradering inkluderer også hogst og høsting av skog til produkter som tre bioenergi (for eksempel fyringsved og trepellets), tømmer og papirprodukter.

 • Reduksjon av avskoging og skog-degradering reduserer netto utslipp fra landbruks-sektoren. Det er mer karbonfjerning-kapasitet fra skog hvis den vokser, og det er mindre brutto utslipp av karbon fra skog gjennom hogst og høsting. For å dypere forståelse av denne dynamikken, les Land and Forests Explainer.

Potensielle fordeler med å redusere avskogingen🔗

 • Dietter som inkluderer mer plantebasert har vist seg å være sunnere for individer og ha mindre påvirkning på økosystemene.
 • Skoger beskytter det biologiske mangfoldet og leverer økosystemtjenester og matkilder.
 • Trær reduserer erosjon og forhindrer jordtap, noe som kan påvirke vannkvaliteten nedstrøms negativt.
 • Skoger gir levebrød for mennesker (f.eks. småskala ressurssamling og bærekraftig skogbruk) som kan gå tapt når land flyttes til annen bruk.

Likhets-betraktninger🔗

 • Skogbevaringsarbeid har noen ganger begrenset tilgangen til urfolk som har levd bærekraftig på landet i generasjoner. Retningslinjer bør opprettes med lokalt interessent-engasjement.1 2
 • Mange kulturelle verdier er knyttet til spesielle mattyper, noe som betyr at en forandring til mer plantebaserte dietter vil kunne kreve et større sosialt skifte.

Skyveknapp-innstillinger🔗

svært redusert moderat redusert status quo økt
Prosent per år reduksjon eller økning -10 % til -4 % -4 % til -1 % -1 % til 0 % 0 % til +1 %

Modellstruktur🔗

Denne sektoren viser flere forskjellige typer land for å vurdere påvirkning av skogplanting, tap og degradering, og det tilsvarende bruk av landområder, forandring i bruk av landområder, og drivhusgass-utslipp fra skogsdrift. Hoved-aspektene er:

Ofte stilte spørsmål og svar🔗

:besøk_support:

Fotnoter

[1]: Salopek, P. (2019, May 16). Millions of indigenous people face eviction from their forest homes. National Geographic.

[2]: De Sam Lazaro, F. & Hartman, S. C. (2021, October 21). Uganda’s Batwa tribe, considered conservation refugees, see little government support. PBS NewsHour.

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.