En-ROADS brukerveiledning

Avskoging og moden skog degradering🔗

Oppmuntre eller fraråde beskyttelse av skog for å forandre nåværende trend i avskoging og degradering. Avskoging er konvertering av skogsområder til annet bruk, primært til landbruk. Skogs-degradering er midlertidig tap av skog på grunn av høsting til treprodukter eller bioenergi. Avskoging drives av behovet for landbruksområder, noe som påvirkes av forandringer i mat-systemet under Landbruks-utslipp.

Eksempler🔗

 • Regjeringens politikk for å bevare skogsareal og sette restriksjoner på næringer som soyabønner og/eller palmeolje.
 • Økt støtte til urfolks landrettigheter.
 • Offentlig støtte og kampanjer for å oppmuntre til bevaring av land.

Viktige meldinger🔗

 • Redusere avskoging omfatter flere tiltak for reduksjon av klimaforandringer. Imidlertid overskygges utslipp på grunn av avskoging av de enorme mengdene av karbondioksid som slippes ut fra forbrenning av fossile brennstoff.

 • Beskyttelse av skog er nyttig av mange andre grunner enn klimatiltak, inkludert bevaring av biologisk mangfold og beskyttelse av urfolks landområder.

Nøkkeldynamikk🔗

 • Sterkt reduserte utslipp fra avskoging reduserer temperaturen mindre enn de fleste ville anslå. Se diagrammet "Klimagassutslipp etter gass – område" for å se rollen som arealbruk, forandring av arealbruk og skogsdrift har relativt til andre kilder til utslipp.

 • Når forbruket vokser, avfall fra mat øker og etterspørsel etter dyre-basert mat øker så vil landområder for avlinger øke, noe som fører til mer avskoging.

 • Drivere til skog-degradering inkluderer også hogst og høsting av skog til produkter som tre bioenergi (for eksempel fyringsved og trepellets), tømmer og papirprodukter.

 • Reduksjon av avskoging og skog-degradering reduserer netto utslipp fra landbruks-sektoren. Det er mer karbonfjerning-kapasitet fra skog hvis den vokser, og det er mindre brutto utslipp av karbon fra skog gjennom hogst og høsting. For å dypere forståelse av denne dynamikken, les Land and Forests Explainer.

Potensielle fordeler med å redusere avskogingen🔗

 • Skoger beskytter det biologiske mangfoldet og leverer økosystemtjenester og matkilder.
 • Trær reduserer erosjon og forhindrer jordtap, noe som kan påvirke vannkvaliteten nedstrøms negativt.
 • Skoger gir levebrød for mennesker (f.eks. småskala ressurssamling og bærekraftig skogbruk) som kan gå tapt når land flyttes til annen bruk.

Likhets-betraktninger🔗

 • Skogbevaringsarbeid har noen ganger begrenset tilgangen til urfolk som har levd bærekraftig på landet i generasjoner. Retningslinjer bør opprettes med lokalt interessent-engasjement.1 2

Videoer🔗

Avskoging og moden skog degradering

Skyveknapp-innstillinger🔗

svært redusert moderat redusert status quo økt
Prosent per år reduksjon eller økning -10 % til -4 % -4 % til -1 % -1 % til 0 % 0 % til +1 %

Modellstruktur🔗

Denne sektoren viser flere forskjellige typer land for å vurdere påvirkning av skogplanting, tap og degradering, og det tilsvarende bruk av landområder, forandring i bruk av landområder, og drivhusgass-utslipp fra skogsdrift. Hoved-aspektene er:

Ofte stilte spørsmål og svar🔗

:besøk_support:

Fotnoter

[1]: Salopek, P. (2019, May 16). Millions of indigenous people face eviction from their forest homes. National Geographic.

[2]: De Sam Lazaro, F. & Hartman, S. C. (2021, October 21). Uganda’s Batwa tribe, considered conservation refugees, see little government support. PBS NewsHour.

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.