En-ROADS brukerveiledning

Bioenergi🔗

Fraråde eller oppmuntre til bruk av trær, avfall og landbruksavlinger for å skape energi. Disse kildene (råstoff) råstoff: Rå-materialet forbrukt i en energi- eller industriell prosess. For bioenergi kan dette være trevirke, avfall, avlinger, alger o.l. produserer energi når det forbrennes som faste stoffer (f.eks. tre), væsker (f.eks. etanol) eller gass (f.eks. metan fra nedbrytning). Noen råstoff kan være bærekraftige og andre kan være verre enn å brenne kull. Teknologi for karbon fangst og lagring kan benyttes sammen med bioenergi (BECCS) men benyttes ikke i større omfang og møter barrierer ved utplassering.

Eksempler🔗

Faktorer som ikke oppmuntrer til bruk av bioenergi:

 • Offentlige tiltak som faser ut investeringer i ny bioenergi infrastruktur eller gjør den mer kostbar, slik som skattlegging av bioenergi råstoff.

 • Offentlige informasjonskampanjer som kritiserer kilder til bioenergi som ikke er bærekraftige og reiser offentlige bekymringer om bioenergiens ulemper.

Oppmuntre bruk av bioenergi:

 • Statlige insentiver og/eller mål om å omdanne land til voksende råstoff som gir plantematerialet og biomassen som trengs for å produsere bioenergi.

 • Forskning, utvikling og investering i ny teknologi som kan produsere nye former for biodrivstoff, og kjøretøy og industri som kan bruke eller støtte disse biodrivstoffene.

 • Offentlige tiltak som unntar bioenergi, uansett råstoff, fra drivhusgass-regnskap som benyttes for å begrense utslipp.

Viktige meldinger🔗

 • Bioenergi har ikke en høy påvirknings-faktor på klimaendringer – selv om den bruker en mulig fornybar ressurs, avgir den fortsatt store mengder karbondioksid og står overfor forsyningsbegrensninger ved oppskalering.

 • Subsidiering av bioenergi fra trær øker temperaturen fordi det resulterer i høyere netto utslipp av CO2.

Nøkkeldynamikk🔗

Potensielle fordeler med fraråde bruk av bioenergi🔗

Likhets-betraktninger🔗

 • Jord som brukes til bioenergiavlinger kan redusere arealtilgjengeligheten for matproduksjon og kompromittere matsikkerheten.
 • Bønders levebrød kan bli alvorlig påvirket av skiftende landbruksmarkeder, så det bør tas skritt for å hjelpe arbeidere og bønder med å gå over til skiftende avlingsbehov.

Videoer🔗

Bioenergi

Skyveknapp-innstillinger🔗

Skyveknappen Bioenergy er delt inn i 5 input-nivåer: høyt beskattet, beskattet, status quo, subsidiert og svært subsidiert. Hver av skyveknappene for energiforsyning (kull, olje, naturgass, bioenergi, kjernekraft og fornybar energi) er satt til å gjenspeile en tilsvarende prosentvis kostnadsøkning eller reduksjon for hvert input-nivå. Tabellen nedenfor viser de numeriske områdene for hvert input-nivå for skyveknappen for bioenergi:

høyt beskattet skattlagt status quo subsidiert svært subsidiert
Prisendring per fat oljeekvivalenter (foe) +$ 25 til +$ 15 +$ 15 til +$ 5 +$ 5 til -$ 5 -$ 5 til -$ 15 -$ 15 til -$ 25
Kostnadsøkning eller -reduksjon +60 % til +30 % +30 % til +10 % +10 % til -10 % -10 % til -30 % -30 % til -60 %

Modellstruktur🔗

 • Bioenergi-kilder, benevnt som "råstoff", er kategorisert under tre, avlinger, avfall/annet. Disse råstoffene kan subsidieres eller skattlegges separat. Råstoff fra tre resulterer i netto CO2-utslipp fordi det er forsinkelser i ettervekst av trær, de andre typene av råstoff resulterer ikke i netto CO2-utslipp fordi det er raskere ettervekst (for eksempel så er etterveksten på bioenergi-avlinger ett år).
 • Subsidiering av bioenergi fører til mer avskoging og skog-degradering på grunn av høsting av trevirke eller rydding av land for å dyrke avlinger for bioenergi.
 • Denne sektoren omfatter flere stadier av bioenergi-installasjoner, eller energi forsynings-kapasitet, inkludert: kapasitet under utvikling, under bygging, og anlegg som produserer energi, så vel som forsinkelser mellom disse stadiene.

Ofte stilte spørsmål og svar🔗

Vennligst besøk support.climateinteractive.org for andre spørsmål og brukerstøtte.

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.