En-ROADS brukerveiledning

Fornybar energi🔗

Oppmuntre til eller fraråde bygging av solcellepaneler, geotermisk og vindturbiner. Fornybar energi inkluderer vind, sol, geotermisk, vannkraft og andre teknologier som produserer energi med lite eller ingen karbondioksidutslipp eller luftforurensning. Vær oppmerksom på at kjernefysisk og bioenergi vurderes separat.

Eksempler🔗

 • Regjeringer som tilbyr skatteinsentiver til familier som installerer solcellepaneler på takene sine.
 • Bønder og grunneiere tillater installasjon av vindturbiner på deres land.
 • Forskning og utvikling for forbedringer av fornybar energiteknologi for å forbedre effektiviteten og/eller redusere kostnadene.
 • Bedrifter som forplikter seg til å drive seg selv med 100% fornybar energi.

Viktige meldinger🔗

 • Subsidiering av fornybar energi bidrar til å begrense etterspørselen etter kull og gass og redusere fremtidig temperatur etter hvert som fornybar energi blir den rimeligste strømkilden.

 • Fornybare subsidier kan fortrenge etterspørselen etter kull, olje og gass mer betydelig når de suppleres med andre tiltak, særlig elektrifisering av transport, bygninger og industri.

 • For å oppnå en høy andel av fornybar energi for elektrisitet krever dette energi-lagring og andre løsninger for å balansere variasjoner i vind og sol.

Nøkkeldynamikk🔗

 • Effekt. Når du oppfordrer til fornybar energi, kan du se etterspørselen etter fornybar energi (i grønt) vokse og etterspørselen etter kull (i brunt) og naturgass (i blått) reduseres i diagrammet "Globale kilder til primær energi". Fornybar energi vokser allerede jevnt og trutt i basis-scenariet, så de ekstra subsidier bidrar til å redusere utslippene, men bare så mye.

 • Tilbakemeldinger om pris-etterspørsel. Subsidier på fornybar energi reduserer energikostnadene, noe som øker energietterspørselen over hva det ellers ville ha vært (folk bruker mer energi når det er billig). Denne tilbakemeldingseffekten reduserer noe den positive effekten av å oppmuntre til fornybar energi. Vis denne dynamikken med diagrammet "Endelig energiforbruk". Finn ut mer

 • Stordriftsfordeler. Basis-scenariet forutsetter allerede en høy vekst i fornybar energi, basert på historiske trender i kost-reduksjoner og høy grad av aksept (se diagrammene “Marginal historisk kost for solenergi” og “Primær etterspørsel historisk etter vind- og solenergi” i seksjonen “Modell-sammenligning-historisk”), og flere detaljer som beskriver dynamikken les her.

 • Forsinkelser. Det tar tid før subsidier og oppmuntring av fornybar energi dukker opp i installert kapasitet. Ny energiinfrastruktur blir bare lagt til etter hvert som etterspørselen vokser eller etter hvert som den gamle infrastrukturen avvikles og gir plass til ny infrastruktur (dette kalles "forsinkelser i kapitalomsetning"). Den nye infrastrukturen tar tid å bygge. Subsidier og skatter fases også inn over 10 år, noe som skaper noe av forsinkelsen i påvirkning fra tiltak.

 • Elektrifisering for å øke effekten. Insentivisering av elektrifisering av bygninger og industri og transport gjør det mulig for elektrisitet fra fornybar energi å erstatte drivstoff (som olje). Finn ut mer.

Potensielle fordeler ved å oppmuntre til fornybar energi🔗

Likhets-betraktninger🔗

 • Selv om prisen på infrastruktur for fornybar energi fortsetter å falle, er det fortsatt mange lavinntektssamfunn som ikke får tilgang til teknologien i både utviklede og utviklingsland. Å jobbe for en rettferdig energiovergang kan hjelpe alle til å høste fordelene.1
 • Politikk i mange utviklede land begrenser sol- og vindsubsidie-programmer til huseiere innenfor høyere inntektsnivåer.

Videoer🔗

Fornybar energi

Skyveknapp-innstillinger🔗

Skyveknappen for fornybar energi er delt inn i 4 input-nivåer: beskattet, status quo, subsidiert og høyt subsidiert. Hver av skyveknappene for energiforsyning (kull, olje, naturgass, bioenergi, kjernekraft og fornybar energi) er satt til å gjenspeile en tilsvarende prosentvis kostnadsøkning eller reduksjon for hvert input-nivå. Følgende tabell viser de numeriske områdene for hvert input-nivå til skyveknappen for fornybare energier:

skattlagt status quo subsidiert svært subsidiert
Prisendring per kilowattime (kWh) +$ 0,02 til +$ 0,01 +$ 0,01 til -$ 0,01 -$ 0,01 til -$ 0,02 -$ 0,02 til -$ 0,05
Kostnadsøkning eller -reduksjon +30 % til +10 % +10 % til -10 % -10 % til -30 % -30 % til -60 %

Modellstruktur🔗

Denne sektoren følger tiden det tar vind- og solinstallasjoner å bevege seg gjennom flere stadier - kapasitet under utvikling, under bygging og faktisk produsere energi.

De viktigste tilbakemeldingssløyfene i fornybarsektoren inkluderer:

 1. Overoppheting - kostnadene øker når etterspørselen vokser raskere enn industrien og støtteindustrien kan holde tritt.
 2. Tilgjengelighet på stedet – effektiviteten går ned og kostnadene går opp når fornybar energi plasseres på mindre optimale steder (f.eks. solenergi i regnvær).
 3. Læringseffekt - hver dobling av kumulativ produksjon vil bringe kostnadene ned 20% (aka, fremdriftsforholdet). Kostnadene kommer ned etter hvert som leverandørkjedene, forretningsmodellene og produksjonsindustrien vokser.

Casestudier🔗

USA: Oppskalering av vind- og solenergikilder anslås å ha unngått 7000 for tidlige dødsfall og spart 87,6 milliarder dollar i helsekostnader og klimapåvirkninger fra 2007-2015.2

Benin: Solcelledrevet dryppvanning for kvinnelige bønder ble påvist å øke husholdningenes grønnsaksproduksjon og forbruk, øke inntektsnivået og redusere mat-usikkerheten.3

Global: Å øke andelen fornybar energi i den globale energiforsyningen til 65 % kan generere 6 millioner arbeidsplasser og legge til 19 billioner dollar i verdensøkonomien innen 2050.4

Vanlige spørsmål🔗

 • Hvorfor unngår å oppmuntrende fornybar energi ikke med et stort tilskudd mye av fremtidig oppvarming alene?

  • Fornybar energi reduserer bare CO2-utslipp når de fortrenger fossilt brensel. I noen tilfeller møter fornybar energi bare ny energietterspørsel og erstatter ikke etterspørselen som kull og gass møter.
  • Det er en tilbakemeldingseffekt for pris-etterspørsel – for å vokse blir fornybar energi billigere. Fallet i energiprisen øker etterspørselen og reduserer noe av den positive effekten.
 • Hvordan kan jeg få fornybar energi til å vokse raskere?

  • Fraråde fossilt brensel ved å beskatte dem individuelt eller sette en karbonpris.
  • Juster skyveknappen "Fornybar F&U gjennombrudd kost-reduksjon" for å simulere et plutselig gjennombrudd som dramatisk vil redusere kostnadene for fornybar energi.
  • Stimulere til elektrifisering av bygninger og industri og transport, som gjør det mulig for elektrisitet fra fornybar energi å erstatte fossilt drivstoff. -Juster "Hydrogen lagring gjennombrudd kost-reduksjon" og/eller "Annen lagring gjennombrudd kost-reduksjon"-skyveknapper for å simulere et gjennombrudd som vil redusere kost i energi-lagring som er nødvendig for å ta høyde for variasjoner i kraft fra vind og sol.
 • Hvordan håndterer En-ROADS tilgjengeligheten og kostnadene ved lagring av elektrisitet fra variabel fornybar energi? Kostnadene ved lagring av fornybar energi er eksplisitt modellert i En-ROADS, og når vind og sol blir en betydelig del av energiforsyningen, må lagring være kostnadseffektivt for å muliggjøre ytterligere utvidelse.

 • Hvordan simulerer jeg energilagring for vind og sol?

 • Hvordan simulerer jeg innovasjoner innen bølgeenergi og tidevannsenergi?

 • Hvordan simulerer jeg hydrogenbruk?

 • Hvorfor er alle fornybare energikilder gruppert sammen i En-ROADS?

Vennligst besøk support.climateinteractive.org for andre spørsmål og brukerstøtte.

Fotnoter

[1]: Eisenberg, A. (2018). Just Transitions. Southern California Law Review, Vol. 92, No. 101, 2019.

[2]: Millstein, D., Wiser, R., Bolinger, M., & Barbose, G. (2017). The climate and air-quality benefits of wind and solar power in the United States. Nature Energy, 2(9).

[3]: Burney, J., Woltering, L., Burke, M., Naylor, R., & Pasternak, D. (2010). Solar-powered drip irrigation enhances food security in the Sudano–Sahel. Proceedings of the National Academy of Sciences, 107(5), 1848–1853.

[4]: IEA & IRENA. (2017). Perspectives for the Energy Transition – Investment Needs for a Low-carbon Energy System.

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.