En-ROADS brukerveiledning

Transport – Elektrifisering🔗

Øk kjøpene av nye elbiler, lastebiler, busser, tog og muligens til og med skip og fly. Bruk av elektriske motorer til transport bidrar til å redusere klimagassutslipp og luftforurensning hvis strømmen kommer fra lavkarbonkilder som sol og vind.

Eksempler🔗

 • Investeringer i ladeinfrastruktur for elbiler.
 • Forskning og utvikling av teknologier for kjøretøy, batterier og lading.
 • Bedriftens forpliktelser til salg av elbiler.
 • Programmer for å tilby rabatter og insentiver til elbilkjøp.

Viktige meldinger🔗

Nøkkeldynamikk🔗

 • Effektivitet. Samlet effektivitet er større for elektrifisert transport enn for forbrenningsmotorer – generelt brukes mindre drivstoff til å drive transport med elektrisitet enn olje.

 • Forandring i energi-miks. Olje, i diagrammet "Globale kilder til primær energi", går ned når vi elektrifiserer transport. Samtidig øker primær energietterspørsel etter kull, fornybar energi og i mer begrenset grad naturgass, alt for å drive økningen i elektrisk etterspørsel. For at elektrifisering skal føre til ytterligere redusering av utslipp, prøv å subsidiere fornybare, fraråde kull og naturgass, eller legg til en karbonpris.

 • Vekst i fornybare. Elektrifisering er nødvendig for at transport skal benytte fornybare eller annen null-karbon elektrisitet. Legg merke til hvordan elektrifisering fører til at fornybar primær-energi etterspørsel øker mye raskere enn i basis-scenariet.

 • Forsinkelser. Det tar tiår før brenselbaserte kjøretøy tas ut og erstattes av elektriske kjøretøy (dette betegnes som “capital stock turnover delays”). Som et resultat av dette stiger diagrammet "Elektrisk andel av transport-salg" raskere enn "Elektrisk andel av total-transport".

Potensielle fordeler ved å oppmuntre til elektrifisering🔗

 • Forbedret luftkvalitet fra færre forbrenningsmotorer øker helsebesparelsene og arbeiderproduktiviteten.
 • Det skapes arbeidsplasser i produksjon og salg av elektriske batterier og motorer.

Likhets-betraktninger🔗

 • Selv om kostnadene kommer ned, kan det hende at elbiler ikke er rimelige eller tilgjengelige for alle.
 • Gruvedrift av litium og kobber, to nødvendige ingredienser til batteriene som brukes i elektriske biler, kan være skadelig på dyrebare økosystemer og true lokalsamfunnenes trivsel i nærheten av gruveanlegg.1
 • Det kan hende at elektriske ladestasjonssteder ikke er tilgjengelige, eller at rekkevidden til det elektriske batteriet ikke er tilstrekkelig i noen situasjoner.

Videoer🔗

Elektrifisering

Skyveknapp-innstillinger🔗

Hoved skyveknappen for transport elektrifisering legger til en subsidie for ny vei- og jernbane elektrisk transport (biler, lastebiler, busser og tog) som drives av elektrisitet i stedet for drivstoff og som sørger for at nok lade-infrastruktur bygges.

status quo subsidiert svært subsidiert
Elektrisk transport-subsidie og lade infrastruktur* 0 % til 10 % 10 % til 25 % 25 % til 50 %

*Subsidie anvendes på markedspris eller innkjøpskost.

Fordi det er mer utfordrende teknologisk å elektrifisere fly, båter og skip så defineres disse formene for transport separat i seksjonen "Luft og Vann" skyveknappene i avanserte definisjoner.

Modellstruktur🔗

Denne inputen for hoved transport-elektrifiseringen forandrer hvor finansielt attraktivt det er for elektriske kjøretøy å drive fremtidig utvikling, så vel som tilgjengelighet for tilhørende lade-infrastruktur. Antagelser i modellen kan forandre hvor mye kjøpers oppmerksomhet rettes mot total kost av eierskap til elektriske kjøretøy mot tilsvarende brennstoff-baserte kjøretøy, og kostnads-reduksjoner på grunn av læring.

Legg merke til at basis-scenariet tar høyde for en økning i elektrisk transport gjennom århundret (se diagrammet "Elektrisk andel av total kapital-transport").

Ofte stilte spørsmål og svar🔗

Vennligst besøk support.climateinteractive.org for andre spørsmål og brukerstøtte.

Fotnoter

[1]: Lombrana, L. M. (2019, June 11). Saving the Planet With Electric Cars Means Strangling This Desert. Bloomberg Green.

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.