En-ROADS brukerveiledning

Bygg og industri – Elektrifisering🔗

Øk bruken av elektrisitet, i stedet for drivstoff som olje eller gass, i bygninger, apparater, varmesystemer og andre maskiner. Bruk av elektriske motorer bidrar bare til å redusere utslippene hvis strømmen kommer fra lavkarbonkilder som sol og vind.

Eksempler🔗

 • Økt offentlig interesse for å erstatte olje- og gassovner i bygninger med elektriske varmesystemer.
 • Forskning og utvikling i ulike elektriske motorer og systemer som kan gjøre det mulig for vind og sol å erstatte olje- og gassfyrte industrianlegg.

Viktige meldinger🔗

Nøkkeldynamikk🔗

 • Brennstoffbytte. Når bygninger og industri elektrifiseres, reduseres drivstoffkilder som brukes i bygninger (f.eks.olje til ovner) og erstattes med elektrisitetskilder. Noen typer energi, som kull, brukes både som brensel og elektrisitetskilder i bygninger og industri, så elektrifisering i seg selv endrer ikke etterspørselen nevneverdig. Andre typer energi, som olje, brukes for det meste som drivstoff og brukes sjelden til elektrisitet, så når elektrifiseringen økes, går oljeetterspørselen betydelig ned. Legg merke til disse endringene på diagrammene for primærenergibehov.

 • Vekst av fornybar energi. Elektrifisering er nødvendig for at bygninger og industrier skal kunne bruke fornybar energi eller annen nullkarbonelektrisitet. Legg merke til hvordan elektrifisering gjør at etterspørselen etter fornybar primærenergi kan vokse mye raskere enn i basis-scenariet.

 • Forsinkelser. Det tar tiår før eksisterende brensel-basert utstyr forsvinner og erstattes av elektrisk utstyr (dette betegnes “capital stock turnover delays”). Som et resultat av dette stiger verdiene i diagrammet "Elektrisk andel av salg av utstyr til bygninger & industri" raskere enn diagrammet "Elektrisk andel av totalt utstyr til bygninger & industri".

Potensielle medfordeler ved å oppmuntre til elektrifisering🔗

 • Forbedret luftkvalitet nær energikilden øker helsebesparelsene og arbeidernes produktivitet.
 • Å eliminere etterspørselen etter naturgassledninger til bygninger eliminerer også risikoen fra brann og eksplosjon.
 • Støyforurensning fra motorer, generatorer og ovner reduseres.
 • Luftkvaliteten for enkeltpersoner som arbeider/bor i og rundt strukturene forbedres, noe som øker helsebesparelsene og arbeidernes produktivitet.

Likhets-betraktninger🔗

 • De på forhånd kapitalkostnadene ved å ombygge bygninger og varmesystemer til å være helt elektriske, er kanskje ikke tilgjengelige for enkeltpersoner og småbedrifter med lavere inntekt.
 • Eksponeringen mot luftforurensning i husholdningene er ujevnt fordelt i og på tvers av land, noe som er sterkt korrelert med negative helseeffekter og fattigdom.1

Videoer🔗

Elektrifisering

Skyveknapp-innstillinger🔗

Skyveknappen Bygg og industri-elektrifisering legger til en subsidie for elektrisk utstyr i bygninger og industrielle anlegg for å oppmuntre til bruk av elektrisk utstyr fremfor utstyr som drives av brennstoff (for eksempel elektriske varme-enheter eller ovner fremfor de som drives av gass).

Legg merke til at antagelser og andre handlinger kan bidra til elektrifisering og kan føre til høyere elektrifisering enn det skyveknapp-målet er satt til.

status quo subsidiert svært subsidiert
Elektrisk-utstyr subsidie* 0 % til 5 % 5 % til 25 % 25 % til 50 %

*Subsidie anvendes på markedspris eller innkjøpskost.

Modellstruktur🔗

Disse innspillene forandrer hvor finansielt attraktivt det er å benytte elektriske enheter og utstyr i bygninger og industri.

Ofte stilte spørsmål og svar🔗

Vennligst besøk support.climateinteractive.org for andre spørsmål og brukerstøtte.

Fotnoter

[1]: World Health Organization. (2021, Sep 22). Household air pollution and health.

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.