En-ROADS brukerveiledning

Metan og andre gasser🔗

Redusere eller øke klimagassutslippene fra metan, lystgass og F-gasser. Metan (CH4) frigjøres fra kilder som kyr, landbruk, olje- og naturgassboring og avfall. Lystgass (N2O) kommer hovedsakelig fra gjødsel. Fluoriserte gasser, eller F-gasser, inkluderer HFK-er, PFCer og andre som brukes i industri- og forbruksvarer som klimaanlegg.

Eksempler🔗

 • Modifisert landbrukspraksis som bedre bearbeiding av gjødsel og redusert gjødselbruk.
 • Redusert metanlekkasje fra olje- og gassindustrien, for eksempel ved å redusere ventilasjon og fakling av metan fra olje- og gassbrønner og forsvarlig tetting av gamle brønner.
 • Økt fangst av gasser fra deponier.
 • Forskning og utvikling i substitusjoner for F-gasser i industrielle prosesser og forbrukerapparater.

Viktige meldinger🔗

 • Reduksjon av metan, lystgass og F-gasser har høy påvirkning for å oppnå reduserte utslipp, selv om det krever mange tilnærminger på tvers av industrier, mer forskning og økt støtte som er nødvendig for en oppskalert reduksjon.

Nøkkeldynamikk🔗

 • Metan-, N2O- og F-gassutslipp utgjør om lag 26 % av dagens klimagassutslipp, og reduksjonen er nøkkelen til klimaendringer.

 • Plante-baserte dietter som relateres til reduksjoner i metan-utslipp kan justeres i Avskogning avansert visning, fordi etterspørsel etter avlinger og gress-områder for husdyr et hoved-driverne for avskogning.

Potensielle fordeler med å redusere metan og andre gasser🔗

 • Bærekraftig og plantebasert landbruk produserer mer mat med færre ressurser, noe som øker matsikkerheten.
 • Reduksjon av metanlekkasje fra naturgasssystemer kan spare penger.
 • Mindre nitrogenrik gjødselavrenning og god håndtering av husdyr-tiss kan redusere vannforurensning, redusere eutrofiering og øke helsen til økosystemene i havet.

Likhets-betraktninger🔗

 • Politikk implementert uten omsorg kan true matsikkerheten for enkelte individer og lokalsamfunn. For eksempel risåkre, en stor metanbidragsyter, som produserer en hoved-diett i mange land.
 • Endringer i landbrukets praksis kan true lokale økonomier og sysselsetting i lokalsamfunn som er avhengige av industriell, storstilt oppdrettspraksis som hovednæring.
 • Anvendelse av tiltak for å begrense utslipp i noen industrier krevet teknologier eller metoder som øker varekost som kan videreføres til forbrukere.

Skyveknapp-innstillinger🔗

Variabelen som endres er prosentreduksjonen eller prosentøkningen for maksimalt mulig handling i metan og andre drivhus-gasser. Modellen begrenser hvor mye disse utslippene kan reduseres – så 100 % maks reduksjon er ikke en total utslippsreduksjon på 100 % – siden noen utslipp anses som uunngåelige, spesielt en minimumsmengde utslipp fra landbruk, deponier og avløpsvann.

svært redusert moderat redusert status quo økt
Prosentvis reduksjon eller økning av maksimal handling -100 % til -50 % -50 % til -2 % -2 % til 0 % 0 % til +10 %

Modellstruktur🔗

Hver klimagass modelleres separat i En-ROADS, noe som gjør at virkningen av hver gass på global temperatur kan håndteres uten å bruke globale oppvarmingspotensial (GWP) og CO2 ekvivalenskonverteringer. Andre klimagasser enn CO2 som gjenspeiles i diagrammer med enhetene CO2e bruker GWP100 for å muliggjøre sammenligning og rapportering av alle klimagasser sammen. Dette betyr at den kortvarige, men høye påvirkningen, fra drivhusgasser som metan legges inn i modellen og vises som temperatur-forandring.

Casestudier🔗

Carrboro, NC, USA: Deltakelse i et hagearbeidsprogram i Carrboro, NC viste forbedringer i barndommen fedme-nivåer og resulterte i familier med barn i programmet til å spise en tredjedel mer frukt og grønnsaker hver dag.1

Vanlige spørsmål🔗

Vennligst besøk support.climateinteractive.org for andre spørsmål og brukerstøtte.

Fotnoter

[1]: Castro, D. C., Samuels, M., & Harman, A. E. (2013). Growing Healthy Kids. American Journal of Preventive Medicine, 44(3).

Søkeresultater

Søket ditt fant ingen dokumenter.